Onze aanpak

Wij willen in contact komen met jongeren uit Laren en hun ouders. Wij willen graag luisteren naar hun ideeen. Met z’n allen staan we sterk, en kunnen we Laren een leuker dorp maken.


We hopen door middel van ons internetforum Larense jongeren en hun ouders te bereiken.

Op ons forum kunnen alle jongeren, ouders,  bewoners, horeca etc. meepraten over zaken die verwant zijn aan jongeren. De klankbordgroep wil met dit forum haar draagvlak vergroten en invloed uitoefenen op de politiek, om onze doelen te bereiken.